image
เช่า
฿23,000
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 19
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿40,000
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿33,000
฿30,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 4
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿35,000
฿30,000
area พื้นที่ : 32.69 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿28,000
฿24,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 5
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
Duplex
฿35,000
฿30,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 6
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
฿28,000
area พื้นที่ : 35.28 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 51-99
image
เช่า
฿25,000
฿20,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 6
area พื้นที่ : 31.24 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
฿23,500
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 36.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿28,000
฿24,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿45,000
฿42,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿45,000
฿43,000
pin สาทร นราธิวาส
view 12
area พื้นที่ : 65.57 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿25,000
฿21,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿80,000
image
ขาย
฿2,500,000
image
เช่า
฿25,000
฿22,000
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
image
เช่า
฿35,000
฿28,000
pin รัชดา ห้วยขวาง
view 6
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿42,000
฿39,500
area พื้นที่ : 94.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
฿20,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
฿26,500
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 7
area พื้นที่ : 34.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
ขาย
฿3,500,000
image
ขาย
฿8,500,000
฿8,290,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿45,000
฿40,000
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
฿28,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
฿18,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 7
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿45,000
฿39,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 6
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
฿16,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
฿23,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50